erb fiktívnej obce budinka

Štátna polícia v obci

Obec Budinka požiadala štátnu políciu o spoluprácu pri zabezpečovaní poriadku. Hliadkovanie policajných vozov, ktoré majú zabezpečiť v obci poriadok, bolo obci prisľúbené až do upokojenia situácie. Až do odvolania bude od 07. Októbra 2017 uzatvorený vjazd pre osobné vozidlá do hornej časti obce od domu rodiny Pavlínkovej, č.d. 220. Vjazd bude umožnený len obyvateľom s trvalým pobytom v Budinke. Na toto nariadenie bude upozorňovať niekoľko tabúľ a jeho dodržiavanie bude priebežne kontrolovať aj policajná hliadka.Vo svete literárnom: