erb fiktívnej obce budinka

Zákaz využívania kontajnera pre komunálny a elektronický odpad

Žiadame všetkých obyvateľov, aby kontajner na konci hornej ulice pri dome číslo 162 nevyužívali na odhodenie starých spotrebičov a záhradného odpadu. Odvoz tohto kontajneru je financovaný obecným úradom a jeho určenie je výhradne len na účely zachovania čistoty a priechodnosti priestorov pred domom číslo 162 v súvislosti s nahromadenými sviečkami a návštevníkmi s bežným osobným odpadom.Vo svete literárnom: