erb fiktívnej obce budinka

Narábanie s odpadom v obci

Apelujeme na našich spoluobčanov, aby nepoužívali miestne smetné nádoby a na odvoz starých spotrebičov a iného odpadu využívali obecný úrad a objednávku zberu takéhoto odpadu. Ten je dohodnutý podľa záujmu obyvateľov. Informácie ohľadom objednávok zvozov nájdete na obecnom úrade.

Kontakt: pani Janka Janoščíková, +421 903 7754455Vo svete literárnom: