erb fiktívnej obce budinka

Obec Budinka zriaďuje obecnú hliadku

Obecné zastupiteľstvo obce Budinka na čele so starostom Milošom Bobáňom vo štvrtok dňa 16. decembra 2017 rozhodlo o zriadení hliadok určených na kontrolu pohybu neznámych osôb v obci, najmä v blízkosti domu číslo 162. Hliadky budú vytvorené z trvalo nezamestnaných obyvateľov našej obce. Nové nariadenie by malo priniesť viac očí do našich ulíc a inak v minulosti pokojnej obce. Opakované narúšanie súkromia ľudí, poškodzovanie stromov, hromadenie odpadu a atraktivita obce boli len časťou dôvodov, pre ktoré obec vyčlenila prostriedky na zriadenie hliadok. V spolupráci so štátnou políciou, ktorá naďalej monitoruje v rôznych intervaloch poriadok v obci, tak veríme, že prispejeme k väčšej bezpečnosti a upokojeniu našej obce.

 Vo svete literárnom: