mikuláš

Pekné vianočné sviatky, spoluobčania

Milí spoluobčania, tento rok nám priniesol mnoho skúšok, nových zážitkov, smutných, aj tých veselých. K blížiacim sa vianočným sviatkom vám želáme mnoho radosti, hojnosti, zdravia a rodinnej pohody.  Sami si v nasledujúcom roku 2018 zaželajme menej ťažkých skúšok, viac pokoja a porozumenia od ostatných. Verme, že spoločnými silami sa na Budinku zabudne ako na miesto tragédií a zla, ale bude vnímaná aj ako obec taktiež iných kvalít a zaujímavosti.

Všetko dobré, starosta a obecný úrad obce BudinkaVo svete literárnom: