kamery

Výberové konanie na dodávateľa bezpečnostných kamier

Obec vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa bezpečnostného kamerového systému. Špecifikácia: vonkajší kamerový systém na zabezpečenie poriadku v obci, ktorý by počítal s počtom 10 až 15 kamier. Využiteľné a bezúdržbové počas celého roka. Možnosť záznamu. Bližšia špecifikácia sa nachádza na obecnom úrade, alebo v sekcii DOKUMENTY. Svoje ponuky predkladajte do konca februára 2018. Ďakujeme.Vo svete literárnom: