erb fiktívnej obce budinka

Priestory na prenájom, prevádzka potravín

Dávame do prenájmu priestory bývalej prevádzky potravín rodiny Dražíkovej, v obecnej budove číslo 41. Stúpajúci dopyt po službách a možnostiach stravovania je dôležité vyriešiť zlepšením dostupnosti potravín v našej obci. Dlhodobo uzatvorená prevádzka je vyprataná a čaká na investora, ktorý bude mať záujem prevádzkovať predajňu s potravinami. Výmera prevádzkovej plochy je 22 metrov 2. Výmera skladových priestorov predstavuje 12 metrov štvorcových. Prevádzku je nutné dovybaviť. Pre nového prenajímateľa je pripravená nová elektrická sieť a vybudovaná plynová prípojka. Záujemcovia o zriadenie a prevádzku potravín môžu kontaktovať prednostu obecného úradu na adrese starosta (zavináč) budinka.skVo svete literárnom: