erb fiktívnej obce budinka

Vytvorenie služieb cestovného ruchu

Novovzniknuté občianske združenie Budíček v Budinke, ob.zd. od februára spúšťa projekt ubytovania v súkromí v rámci viacerých domácností v obci. Občania a majitelia domov, ktorí ich nevyužívajú, tak majú možnosť prenajať voľný priestor záujemcom o ubytovanie.  Chýbajúce ubytovacie zariadenia tak v prípade našej obce nahradia pohostinní obyvatelia s voľnými izbami a stavbami. Najmä opustené, ale udržiavané stavby tak majú možnosť využitia. Účtovne a zmluvne zaistenú spoluprácu zastrešuje Alexander Ondrejčík, bytom č.d. 128, Budinka.

Budíček, o.z. pod vedením pána Ondrejčíka taktiež pripravuje v súvislosti so zvýšeným záujmom návštevníkov obce, kultúrne podujatia. Presný rozpis nájdete na úradnej tabuli na obecnom úrade. Zmeny v programe sú vyhradené.Vo svete literárnom: