erb fiktívnej obce budinka

Zrušenie obmedzenia vjazdu do obce

Z dôvodu mierneho upokojenia situácie s parkovaním boli zrušené obmedzenia vjazdu do hornej časti obce iným vozidlám, ako vozidlám obyvateľov s trvalým pobytom.  Naďalej odporúčame návštevníkom obce parkovať pri športovisku z dôvodov zákazu parkovania v ulici pred domami od č. 149 do č. 162. Výnimku udeľuje len obecný úrad a schvaľuje vopred.Vo svete literárnom: