erb fiktívnej obce budinka

Nelichotivé ocenenie TRAVEL TARGET2018

Obec Budinka sa umiestnila v turistickom rebríčku TRAVEL TARGET2018 na 2. Mieste v rámci strednej Európy v kategórii Temný turizmus. Výsledky publikované počas marca 2018 ovplyvnili a zvýšili záujem o našu obec medzi turistami zo severských krajín a západnej Európy. Napriek tomu, že obec nestála pri vzniku atraktivity a taktiež sú zástupcom obce veľmi ľúto okolnosti, pre ktoré sa obec preslávila,  veľký prílev turistov do obce prinútil obec konať. Posilnili sme služby a upravenosť obce tak, aby sme mohli byť dôstojným cieľom pre návštevníkov, ktorí sa rozhodli navštíviť našu obec.Vo svete literárnom: