erb fiktívnej obce budinka

Zvýšená kriminalita v obci

Za uplynulý polrok bolo zaznamenaných viac ako 20 poškodení oplotenia, ostnatých drôtov a ďalšieho zabezpečenia v okolí domu 162. Opakovane žiadame návštevníkov, aby sa nepokúšali prekonávať zábrany a preniknúť až do domu. Obec v súvislosti s poškodzovaním cudzej veci a narušenia domovej slobody nemôže konať, pre nevyriešené vlastnícke práva. Z toho dôvodu nemôže prísnejšie zasiahnuť voči vandalom. Naopak, obec sprísnila policajné hliadky a investovala prostriedky do kamerového systému. Tie boli využité z prostriedkov určených na rozvoj cestovného ruchu. Obec naďalej trvá na stanovisku nepodporujúcom vybudovanie pietneho miestna aj z dôvodu nevyrovnaných majetkových práv.Vo svete literárnom: