erb fiktívnej obce budinka

1. výročie krvavých udalostí a uzavretie vjazdu do obce

Z dôvodu blížiaceho sa prvého výročia tragických udalostí v dome číslo 162 je obec pripravená na zvýšený záujem návštevníkov obce o návštevu ulice a spomínaného domu. Z tohto dôvodu bolo na náklady obce posilnené oplotenie a počas celého dňa budú prítomné hliadky policajného zboru z Nitry. Obnovená bola aj zberná nádoba. Upozorňujeme, že pre zaistenie pokojnejšieho výročia bola obec uzatvorená pre akékoľvek vozidlo, mimo vozidlá obyvateľov s trvalým pobytom v obci.Vo svete literárnom: