erb fiktívnej obce budinka

Zhoršený stav autobusovej dopravy do obce

Obec Budinka požiadala autobusového dopravcu a spojenia s mestami Zlaté Moravce a Nitra o posilnenie spojov. Občania obce, ale tiež návštevníci uvádzajú stav dopravy do obce ako nedostatočný. Zhoršené podmienky a preťaženosť spojov spôsobujú nedostupnosť dopravy aj pre niektorých našich spoluobčanov, ktorí dochádzajú za prácou. Náhle nároky našej obce na posilnenie spojov boli v prípade autobusových dopravcov akceptované. Predpokladáme, že od 1. Novembra sa situácia zmení.Vo svete literárnom: