Author Archive

Zhoršený stav autobusovej dopravy do obce

Obec Budinka požiadala autobusového dopravcu a spojenia s mestami Zlaté Moravce a Nitra o posilnenie spojov. Občania obce, ale tiež návštevníci uvádzajú stav dopravy do obce ako nedostatočný. Zhoršené podmienky a preťaženosť spojov spôsobujú nedostupnosť dopravy aj pre niektorých našich spoluobčanov, ktorí

1. výročie krvavých udalostí a uzavretie vjazdu do obce

Z dôvodu blížiaceho sa prvého výročia tragických udalostí v dome číslo 162 je obec pripravená na zvýšený záujem návštevníkov obce o návštevu ulice a spomínaného domu. Z tohto dôvodu bolo na náklady obce posilnené oplotenie a počas celého dňa budú prítomné hliadky policajného

Pamiatka pri kaplnke Sv. Márie Bohorodičky pri Žilnom kopci

28. septembra 2018 si pripomíname 1. výročie tragických udalostí v dome číslo 162. V záujme uctiť si pamiatku obetí v mieri, bez nepokojov a situácie, aká sa odohrala minulý rok, sa spomienka obce na tieto udalosť bude

Zvýšená kriminalita v obci

Za uplynulý polrok bolo zaznamenaných viac ako 20 poškodení oplotenia, ostnatých drôtov a ďalšieho zabezpečenia v okolí domu 162. Opakovane žiadame návštevníkov, aby sa nepokúšali prekonávať zábrany a preniknúť až do domu. Obec v súvislosti s poškodzovaním cudzej veci a narušenia domovej slobody

Nelichotivé ocenenie TRAVEL TARGET2018

Obec Budinka sa umiestnila v turistickom rebríčku TRAVEL TARGET2018 na 2. Mieste v rámci strednej Európy v kategórii Temný turizmus. Výsledky publikované počas marca 2018 ovplyvnili a zvýšili záujem o našu obec medzi turistami zo severských krajín a západnej Európy. Napriek tomu, že

Zrušenie obmedzenia vjazdu do obce

Z dôvodu mierneho upokojenia situácie s parkovaním boli zrušené obmedzenia vjazdu do hornej časti obce iným vozidlám, ako vozidlám obyvateľov s trvalým pobytom.  Naďalej odporúčame návštevníkom obce parkovať pri športovisku z dôvodov zákazu parkovania v ulici pred domami od č. 149 do

Vytvorenie služieb cestovného ruchu

Novovzniknuté občianske združenie Budíček v Budinke, ob.zd. od februára spúšťa projekt ubytovania v súkromí v rámci viacerých domácností v obci. Občania a majitelia domov, ktorí ich nevyužívajú, tak majú možnosť prenajať voľný priestor záujemcom o ubytovanie.  Chýbajúce ubytovacie zariadenia tak v prípade našej

Priestory na prenájom, prevádzka potravín

Dávame do prenájmu priestory bývalej prevádzky potravín rodiny Dražíkovej, v obecnej budove číslo 41. Stúpajúci dopyt po službách a možnostiach stravovania je dôležité vyriešiť zlepšením dostupnosti potravín v našej obci. Dlhodobo uzatvorená prevádzka je vyprataná a čaká

Hospodárenie obce za rok 2017

Hospodárenie obce za rok 2017. Výsledky k dispozícií vo formáte .CDS

Výberové konanie na dodávateľa bezpečnostných kamier

Obec vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa bezpečnostného kamerového systému. Špecifikácia: vonkajší kamerový systém na zabezpečenie poriadku v obci, ktorý by počítal s počtom 10 až 15 kamier. Využiteľné a bezúdržbové počas celého roka. Možnosť záznamu. Bližšia špecifikácia sa nachádza na