Aktuality Archive

Zhoršený stav autobusovej dopravy do obce

Obec Budinka požiadala autobusového dopravcu a spojenia s mestami Zlaté Moravce a Nitra o posilnenie spojov. Občania obce, ale tiež návštevníci uvádzajú stav dopravy do obce ako nedostatočný. Zhoršené podmienky a preťaženosť spojov spôsobujú nedostupnosť dopravy aj pre niektorých našich spoluobčanov, ktorí

1. výročie krvavých udalostí a uzavretie vjazdu do obce

Z dôvodu blížiaceho sa prvého výročia tragických udalostí v dome číslo 162 je obec pripravená na zvýšený záujem návštevníkov obce o návštevu ulice a spomínaného domu. Z tohto dôvodu bolo na náklady obce posilnené oplotenie a počas celého dňa budú prítomné hliadky policajného

Zvýšená kriminalita v obci

Za uplynulý polrok bolo zaznamenaných viac ako 20 poškodení oplotenia, ostnatých drôtov a ďalšieho zabezpečenia v okolí domu 162. Opakovane žiadame návštevníkov, aby sa nepokúšali prekonávať zábrany a preniknúť až do domu. Obec v súvislosti s poškodzovaním cudzej veci a narušenia domovej slobody

Nelichotivé ocenenie TRAVEL TARGET2018

Obec Budinka sa umiestnila v turistickom rebríčku TRAVEL TARGET2018 na 2. Mieste v rámci strednej Európy v kategórii Temný turizmus. Výsledky publikované počas marca 2018 ovplyvnili a zvýšili záujem o našu obec medzi turistami zo severských krajín a západnej Európy. Napriek tomu, že

Pekné vianočné sviatky, spoluobčania

Milí spoluobčania, tento rok nám priniesol mnoho skúšok, nových zážitkov, smutných, aj tých veselých. K blížiacim sa vianočným sviatkom vám želáme mnoho radosti, hojnosti, zdravia a rodinnej pohody.  Sami si v nasledujúcom roku 2018 zaželajme menej ťažkých skúšok, viac pokoja

Obec Budinka zriaďuje obecnú hliadku

Obecné zastupiteľstvo obce Budinka na čele so starostom Milošom Bobáňom vo štvrtok dňa 16. decembra 2017 rozhodlo o zriadení hliadok určených na kontrolu pohybu neznámych osôb v obci, najmä v blízkosti domu číslo 162. Hliadky budú vytvorené z trvalo nezamestnaných obyvateľov

Stretnutie pri táborovom ohni pod Krivou skalou zrušené

Obľúbené tradičné stretnutie pri táborovom ohni pod Krivou skalou, ktoré organizujú Igor a Jozef Šókovci už od roku 1992, bude tento rok zrušené. Dôvodom je zhoršená situácia v obci, ktorú sa obecné zastupiteľstvo snaží dlhodobo riešiť. Ako alternatívu ponúkajú

Štátna polícia v obci

Obec Budinka požiadala štátnu políciu o spoluprácu pri zabezpečovaní poriadku. Hliadkovanie policajných vozov, ktoré majú zabezpečiť v obci poriadok, bolo obci prisľúbené až do upokojenia situácie. Až do odvolania bude od 07. Októbra 2017 uzatvorený vjazd pre osobné vozidlá

Odvoz odpadov a znečisťovanie

Obec Budinka až do odvolania pozastavuje čistenie okolia pred bránkou domu 162. Prichádzajúci návštevníci, ktorí na mieste zanechávajú sviečky a kvety čoraz viac nahradzujú vandalov. Rozpočet obce však nedovoľuje momentálne riešiť zhoršenú situáciu s odpadom. Nahromadené horiace sviečky sa